MENU:
ADMIN LOGIN

Algemene informatie

Crisisbeddenbosch.nl biedt een unieke regionale meld- en zoekfaciliteit, ingericht om u behulpzaam te zijn bij de zoektocht naar beschikbare crisisbedden in de verpleeghuiscentra in ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard.

Crisisbeddenbosch.nl is ontwikkeld om huisartsen en casemanagers PG een snel en actueel inzicht te geven in de beschikbare crisisbedden in de regio. Het gebruik van deze site draagt bij aan efficiënte en snelle oplossingen in crisissituaties.

Alle V&V instellingen uit de regio hebben zich verplicht de gegevens op de site actueel te houden. Het betreft hier de beschikbare (crisis)bedden in de verpleeghuiscentra zowel voor psychogeriatrische zorg als somatische problematiek.
 
Crisisbeddenbosch.nl is tot stand gekomen in het kader van het project Landelijk Dementie-programma Regio
’s-Hertogenbosch Bommelerwaard en financieel mogelijk gemaakt door:
 
Provincie Noord Brabant |  BrabantZorg | Van Neynselgroep | Zorggroep Elde | Vivent | Laverhof

    
 

Landelijke Dementieprogramma Den Bosch en omstreken - email: t.groen@zge.nl