Zorgwissel De website crisisbeddenbosch.nl is niet langer in gebruik

Via de app ‘Zorgwissel’ heeft u 24/7 een actueel inzicht in de beschikbare capaciteit in de regio ’s-Hertogenbosch voor:

  • Eerstelijnsverblijf (hoog/laag complex)
  • Geriatrische Revalidatie
  • Crisisbed PG
  • Crisisbed somatiek
  • WLZ Logeerbed

U wordt in de app ondersteund in het maken van de juiste keuze voor het type vervolgzorg (triage/zoek capaciteit functie).

Ook treft u contactgegevens aan van de wijkverpleegkundige en de specialistische teams van de wijkverpleging die werkzaam zijn op het adres van uw patiënt/cliënt.

De app kunt u gratis downloaden in de Apple Store (iOS) of Google Play Store (Android).